Hammershus

HAMMERSHUS w Sandvig to największe ruiny średniowiecznego zamku w Północnej Europie. Bez wątpienia jest to największa atrakcja Bornholmu.

Budowę jego rozpoczęto ok. 1255 r., a rozkazodawcą był arcybiskup Jakub Erlandsen z Lundu. Następstwem tego były ciągnące się spory o władzę między królem a biskupem, ponieważ ten kto panował w twierdzy Hammershus, panował też zazwyczaj nad całym Bornholmem.
Zamek wzniesiony jest na skalanym urwisku 74 m n.p.m. i obejmuje z przedgrodziem niemal 3500 m². W 1827 roku zachowane fragmenty twierdzy zostały objęte ochroną.

Dodaj komentarz