CHRISTIANSØ

CHRISTIANSØ – to największa wyspa położona ok. 18 km od Gudhjem (najbliższego portu na Bornholmie), składająca się z trzech małych wysp: Fredriksø, Christiansø i Gra sholm.

Wymienione dwie pierwsze są połączone mostem. Gra sholm jest przede wszystkim rezerwatem dla rzadkich gatunków ptactwa. Budowę fortyfikacji rozpoczęto w 1684 r. na polecenie ówczesnego króla Christiana V. Przy budowie baszt i murów obronnych użyto miejscowego granitu. Dzisiejszy wygląd fortecy odpowiada jej stanowi z 1825 r. Poprzez zabytkowy charakter tego miejsca nie wolno wznosić tutaj innych budowli. Wyspę zamieszkuje na stałe ok.120 osób, zajmujących się głównie rybołówstwem. Mają oni tutaj swoją bibliotekę, szkołę, lekarza, pastora, hotel, urząd pocztowy, sklepik. Pieczę nad wyspą sprawuje administrator, który odpowiada za pracę latarni morskiej, bezpieczeństwo mieszkańców oraz porządek na wyspie.

Dodaj komentarz